ભગવાન સજજનોને પણ શા માટે ટપલાં મારે છે ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

ભગવાન સજજનોને પણ શા માટે ટપલાં મારે છે ?

* સાચી વસ્તુની સ્મુતિ રહે તે માટે.

* હું પણાનો અને મારાપણાનો ભાવ શિથિલ કરતો જવો.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.