ભગવાન પ્રત્યે હ્રદયમાં પ્રીતિ કેમ જાગતી નથી ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

ભગવાન પ્રત્યે હ્રદયમાં પ્રીતિ કેમ જાગતી નથી ?
*દશ્ય પ્રત્યે સત્યપણું કેળવાયુ છે તે કારણે
*વિષયો પ્રત્યે ભરપુર અનુરાગ છે એટલે.
*ભગવતત્વની ઓળખાણ નથી પછી પ્રીતિ કેમ જાગે?

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.