જાણીયે આપણા રાષ્ટ્રગીત (કવિતાની) બાકીની પંક્તિઓ
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

જાણીયે આપણા રાષ્ટ્રગીત (કવિતાની) બાકીની પંક્તિઓ

રાષ્ટ્રગીત

ગુજરાતીમાં

જન ગણ મન અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્યવિધાતા!

પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રવિડ ઉત્કલ બંગ,

વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્છલ જલધિ તરંગ,

તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશીષ માંગે,

ગાહે તવ જયગાથા।

જન ગણ મંગલદાયક જય હે ભારત ભાગ્યવિધાતા!

જય હે, જય હે, જય હે જય જય જય જય હે॥

કવિતાનીબાકીનીપંક્તિઓ

પતન-અભ્યુદય-વન્ધુર-પંથા,

યુગયુગ ધાવિત યાત્રી,

હે ચિર-સારથી,

તવ રથ ચક્રેમુખરિત પથ દિન-રાત્રિ

દારુણ વિપ્લવ-માઝે

તવ શંખધ્વનિ બાજે,

સંકટ-દુખ-શ્રાતા,

જન-ગણ-પથ-પરિચાયક જય હે

ભારત-ભાગ્ય-વિધાતા,

જય હે, જય હે, જય હે,

જય જય જય જય હે |

 

ઘોર-તિમિર-ઘન-નિવિઙ-નિશીથ

પીઙિત મુર્ચ્છિત-દેશે

જાગ્રત દિલ તવ અવિચલ મંગલ

નત નત-નયને અનિમેષ

દુસ્વપ્ને આતંકે

રક્ષા કરિજે અંકે

સ્નેહમયી તુમિ માતા,

જન-ગણ-દુખત્રાયક જય હે

ભારત-ભાગ્ય-વિધાતા,

જય હે, જય હે, જય હે,

જય જય જય જય હે |

 

રાત્રિ પ્રભાતિલ ઉદિલ રવિચ્છવિ

પૂરબ-ઉદય-ગિરિ-ભાલે, સાહે વિહન્ગમ, પૂએય સમીરણ

નવ-જીવન-રસ ઢાલે,

તવ કરુણારુણ-રાગે

નિદ્રિત ભારત જાગે

તવ ચરણે નત માથા,

જય જય જય હે, જય રાજેશ્વર,

ભારત-ભાગ્ય-વિધાતા,

જય હે, જય હે, જય હે,

જય જય જય જય હે |

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.