ઇશ્વર કોના પર અનુગ્રહ કરે છે ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

ઇશ્વર કોના પર અનુગ્રહ કરે છે ?

* સ્વાર્થરહિત વ્યકિત પ્રત્યે.

* જેના મનના વેગ અથવા વિષયો શાંત થઈ ગયા છે ?

* જેણે શુભ કર્મો જ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે.

* જે એકાગ્રતાથી તેની સાથે સંબંધ જોડે છે.

* જે સરળ છે, નમ્ર છે,શ્રદ્દાવાન છે અને અહંભાવથી રહિત છે.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.