જિંદગી મળવી એ નસીબ ની વાત છે, મૃત્યુ મળવું એ સમય ની વાત છે, પણ મૃત્યુ પછી પણ કોઈ ના હૃદય માં જીવતા રેહવું, એ જિંદગી માં કરેલા કર્મ ની વાત છે… (To be born and alive, is fate; to meet death is the question of time. But to stay alive in somebody\’s heart/mind after death is proof of your (good)deeds) ——————————————————————- માનવીની ઊંચાઇ તેના ગુણોને લીધે હોય છે, ઊંચી જગ્યાએ બેસવાથી માનવી ઊંચો થઇ જતો નથી. (A man\’s high stature is as a result of good qualities, whereas he […]

* સાચું શ્રવણ એ જ છે જે ચિતનમાં પરિણમે અને સાચું ચિંતન એ જ છે જે આચરણમાં પરિણમે. * આચાર્ય બ્રહ્મા સ્વરૂપ છે, પિતા પ્રજાપતિ સ્વરૂપ છે, માતા પૃથ્વી સ્વરૂપ છે, ભાઈ પોતાનું સ્વરૂપ છે. * વેદ સમાન કોઈ શાસ્ત્ર નથી , શાંતિ સમાન કોઈ સુખ નથી, સુર્ય સમાન કોઈ જ્યોતિ નથી, જ્ઞાન સમાન કોઈ ધન નથી. * વિદ્યા જેવો કોઈ સાચો  મિત્ર નથી, વિદ્યા જેવું કોઈ ધન નથી, વિદ્યા જેવું કોઈ સુખ નથી. * ગંગા સમાન કોઈ તીર્થ નથી, માતા સમાન કોઇ ગુરુ નથી, વિષ્ણુ સમાન કોઈ દેવ નથી, […]

* પંખીઓ એમના પગથી જાળમાં સપડાય છે જયારે માણસો વિચારોથી સપડાય છે. * જે આનંદ આપણે મેળવીએ છીએ તેનો થાક લાગે છે ,પરંતુ જે આનંદ આપણે બીજાને આપીએ છીએ તેનો થાક લાગતો નથી. * વ્યક્તિની પોતાની હિંમતના પ્રમાણમાં જ તેનો વિકાસ થાય છે. * કાટ ખાઈને મરવું તેના કરતાં ઘસાઈને મરવું સારૂ. * આપણા આત્માની પ્રગતિ એ આપણી પ્રગતિનો આત્મા છે. * જેણે મન જીત્યું છે તેણે જગતને જીત્યું છે . * જયારે આપણે કોઈ કામ કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ ત્યારે શક્તિ એની મેળે જ આવી જાય છે. * પોતાનામાં […]

-અમાસ ન હોય તો પુનમનું મહત્વ કેમ સમજાત ? – મૃત્યુનું કરણ રોગ નહિ પણ જન્મ છે . – કપટ કરવાની ઇચ્છા થાય તો મોહમાયા પર કરજો. – સત્યને દલીલની જરૂર નથી. – મૂર્ખ મિત્ર કરતા, સમજદાર દુશમન સારો… – મનુષ્યની પ્રથમ ફરજ પાડોશી પ્રત્યે છે – તૃષ્ણાઓનો કોઇ અંત નથી,તે અનંત છે. -જીવનમાં સાદાઈ રાખો,દંભ ન કરો. -\”હું\” જયારે મરશે ત્યારે માધવ પ્રગટશે. – લાયકાત વિનાની પ્રશંસા એટલે ઢાંકેલી મશ્કરી. – સત્ય બોલવું એ કલિયુગમા તપસ્યા છે. – ધડપણ,મરણ,આપદા એ સૌને માથે હોય છે. – અન્યનું સુખ જોઈ દ્વેષ […]

*સાપ,અગ્નિ,દુર્જન,શાસક,જમાઈ,ભાણેજ,રોગ અને શત્રુ આટલાને સામાન્ય ગણી કોઇ દિવસ તમની ઉપેક્ષા ન કરવી. અજ્ઞાત *દુર્જન ભણેલો હિય તો પણ તેનો ત્યાગ કરવો જોઇએ કરણકે સર્પ મણીથી શોભતો હોય તિ પણ શું તે ભયંકર નથી ? અજ્ઞાત *સાચવવા પડૅ એ સંબંધો કદી સાચા નથી હોતા અને સંબંધો જો સાચા હોય તો એને કદી સાચવવા નથી પડતા. અજ્ઞાત.. *રોટલો કેમ રળવો ત નહી પરંતુ દરેક કોળિયો કેમ મીઠો કરી માણવો તે ખરી કેળવણી છે. અજ્ઞાત *આક્રોશ,આવેગ અને આવેશની ત્રુપ્તિ માણસને કયારેય સફળ થવા દેતી નથી. અજ્ઞાત *જેને જેનું કામ નહીં તે ખર્ચે નહીં […]

* કુળને ખાતર એકને ત્યજવો, ગામને ખાતર કુળને ત્યજવું, દેશને ખાતર ગામને ત્યજવું, પોતના આત્માને ખાતર પૃથ્વી ત્યજવી. * વૃક્ષો ફળોના આવવાથી નીચા નમે છે, વાદળા નવા પાણી ભરાવવાથી ખુબજ નીચ નમી જાય છે, સત્પુરૂષો સમૃધ્ધિ વડે વિનમ્ર બને છે, પરોપકારીઓનો આજ સ્વભાવ હોય છે. * શક્યતાના સૌ પ્રકારો પર લખ્યું મેં નામ ત્હારું, ‘છે નથી’ ના સૌ વિચારો પર લખ્યું મેં નામ ત્હારું. – નિર્મિશ ઠાકર….. * હંમેશા બીજાને માફ કરી દેવાનું જ પુરતુ નથી.કયારેય કયારેય પોતાની જાતને પણ માફ કરી કરતાં શીખવું જોઇએ. * જે વ્યક્તિ તમારા દુઃખમાં […]

* દુનિયા મને શું આપશે એમ વિચારનારા મેનેજર બને છે, દુનિયા ને હું શું આપું એમ વિચારનારા લીડર બને છે..!! – બર્નાડ રામાંન્સોઆ * કામ કરીને કમાવું તેમાં કોઈ શરમ નથી, આળસુની જેમ બીજાનું મોઢું જોઇને બેકાર બેસી રેહવું એ જ સૌથી શરમજનક છે. -પ્રેમચંદ * નીચે પડવુ એ કાઇ હાર નથી ….. હાર એ છે કે જ્યારે તમે ઉભા થવાની ના પાડો… *  નિરાશાવાદી માણસ દરેક તકમા મુશ્કેલીઓ શોધે છે જ્યારે આશાવાદી માણસ દરેક મુશકેલીમા તકો શોધે છે…! – વિન્સટન ચર્ચિલ – *” એક વિચાર “ જેમ “જન્મ અને […]

* હે ભગવાન ! જગતને તું જ સુધારજે પણ એની શરૂઆત મારાથી કરજે. * જિંદગીમાં જે માગીએ છીએ તે બધું જ નથી મળતું અને મળે છે તેમાનું ઘણું જ માગેલું પણ નથી હોતું. * પોતાની જવાબદારીઓમાંથી છટકી શકાય પણ પરિણામોથી નથી છટકી શકાતું. * નીતિ કપડાં સમાન છે અને ધર્મ દાગીના સમાન. * જેમ કપડાં વિના ઘરેણા શોભતાં નથી તેમ નીતિ વગરનો ધર્મ સારો લાગતો નથી. * શરીરને માત્ર સુખી કરવા જતાં આત્મા દુ:ખી ન થઈ જાય તેનો ખ્યાલ રાખવો. * બે દિવસની મુસાફરી કરવા માટે કેટલીય તૈયારી કરનારો માણસ, […]

-અમાસ ન હોય તો પુનમનું મહત્વ કેમ સમજાત ? – મૃત્યુનું કરણ રોગ નહિ પણ જન્મ છે . – કપટ કરવાની ઇચ્છા થાય તો મોહમાયા પર કરજો. – સત્યને દલીલની જરૂર નથી. – મૂર્ખ મિત્ર કરતા, સમજદાર દુશમન સારો… – મનુષ્યની પ્રથમ ફરજ પાડોશી પ્રત્યે છે – તૃષ્ણાઓનો કોઇ અંત નથી,તે અનંત છે. -જીવનમાં સાદાઈ રાખો,દંભ ન કરો. -\”હું\” જયારે મરશે ત્યારે માધવ પ્રગટશે. – લાયકાત વિનાની પ્રશંસા એટલે ઢાંકેલી મશ્કરી. – સત્ય બોલવું એ કલિયુગમા તપસ્યા છે. – ધડપણ,મરણ,આપદા એ સૌને માથે હોય છે. – અન્યનું સુખ જોઈ દ્વેષ […]

*જીંદગીને કોઈપણ જાતની શર્ત વગર પ્રેમ કરો. *કોઈપણ બનાવ એ બનાવના કારણે આવનારા પરિણામની કલ્પના વધારે ભયંકર હોય છે માટે ખોટી કલ્પના કરવી નહિ. *સારા વિચારને અમલમાં મુકવા રાહ ન જોવી અને ખરાબ વિચારને અમલમાં મુકવા ઉતાવળ ન કરવી. *જીવનમાં જેટલી બને તેટલી ચાલાકી ઓછી કરવી પઈ જોજો ઉપરવાળાની મહેરબાની તમારી ઉપર કેવી રહેશે, *કરેલા કર્મનું ફળ અવશ્ય મળે છે માટે દુઃખ આવે ત્યારે પ્રભુ પાસે માફી નહિ પણ સદબુધ્ધિ અને સહનશક્તિ માગો. * પ્રાર્થના એટલે આત્માના અવાજને પરમાત્મા સુધી લઈ જનાર સંદેશા વાહક. દયાનંદ સરસ્વતી. * દરરોજ ઇશ્વરની પ્રાર્થના […]