Headline »

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?

August 23, 2018 – 10:00 am | 1,200 views

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?
* ચિંતા કરવાથી ધટનાઓ પર સારી અસર થતી હોય તો ચિંતા કરી વાજબી ગણાય; પણ ધટનાઓમાં રૂપાંતર ન થતુ હોય તો ચિંતા કરવાને બદલે કાંઈ નક્કર થઈ શકતું હોય તો કરવું પુરુષાર્થ કરતો રહેવો.ચિંતા કરવાથી કોઈ કામ ઊકલતુ નથી; ઊલટુ કામ બગડવાની શક્યતા વધારે રહે છે.

Read the full story »
યુવા જીવનશૈલી

યુવા જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

અન્ય…

અન્ય…

Home » Archive by Category

Articles in ઓખાહરણ

ઓખાહરણ-કડવું-૭૩

February 28, 2014 – 6:57 pm | 452 views

ઓખાહરણ-કડવું-૭૩  (રાગ:મારુ)
બાણાસુરે કૃષ્ણને યુધ્ધ માટે સાદ કર્યો
શંખ શબ્દ તે વિકરાળ, રિપુ દૈત્યને વિદારનાર;
કૃષ્ણ આવ્યાં તે જાણ જ થયું, બાણ પરાક્રમ તે ક્યાં ગયું.
અનિરુદ્ધ કહે સુણ સુંદરી, શંખ જણાયો આવ્યા હરિ;
છૂટ્યા બંધ તે આજ થકી, ઓ ગાજે હળધર સાત્યકી.
બોલે પ્રદ્યુમન મોટે સ્વરે, બાણ હાથ છેદાય ખરે;
ગોવિંદની ગત્ય ન જાએ કળી, જાદવસેના આવી મળી.૩
જાદવ સૈન્યએ ચાંપ્યો દેશ, મંત્રી કહે ઊઠો નરેશ;
અનુચર આવ્યો …

ઓખાહરણ-કડવું-૭૨

February 28, 2014 – 6:57 pm | 488 views

ઓખાહરણ-કડવું-૭૨  (રાગ-જેજેવંતી)
કૃષ્ણે જાદવ મોકલ્યો, તે શોણિતપુરમાં જાય;
જઈને કહેજો બાણાસુરને, પરણાવો કન્યાય. શ્રીકૃષ્ણે…
હોંશ હોય તો જુદ્ધે આવો, તેમાં નથી અમારે નાય;
જાદવ ત્યાં સંચર્યો, આવ્યો અસુર સભાની માંય.શ્રીકૃષ્ણે…
સાંભળને રાજા વિનતી, આવ્યા છે વૈકુંઠનાથ;
દીકરી પરણાવી ચરણે લાગો, નહિ તો જુધ્ધ કરો અમ શાથ. શ્રીકૃષ્ણે…
બાણાસુરને મહાદુઃખ લાગ્યું, નેત્રે વરસે અગન;
નીચ જાદવને જોઈએ મારી, કુળવંતી એ તન. શ્રીકૃષ્ણે…
ચાલ-એ ભરવાડો એ પિંઢારો, ગોકુળમાં ચારી ગાય;
માર્યા વિના …

ઓખાહરણ-કડવું-૭૧

February 28, 2014 – 6:56 pm | 397 views

ઓખાહરણ-કડવું-૭૧  (રાગ-ઢાળ)
શ્રીકૃંષ્ણ અનિરુધ્ધને સલાહ આપે છે
આણી વાતે કુંવર મારા, શરમાણા નવ થઈએ;
મારી વાતો તુજને કહું, રાખ તારે હૈયે.
એક કુબજા પેલી રાંટી ટુટી, કંસરાયની દાસ;
મારા મનમાં તે ગમી, બેસાડી રાખી આવાસ.
નરકાસુરને મારીને, સોળ હજાર લાવ્યો તરૂણી;
તારા સમ જો એમાં મુજને, એકે નથી પરણી.
તારી માને જઈને લાવ્યો, બાંધવને બંધાવી;
જાંબુવંતી રીંછડી, તેને માનિતી કહી બોલાવી.
તું મારો દીકરો, ધન તારી માનું પેટ;
બીજા સર્વે દીકરા, …

ઓખાહરણ-કડવું-૭૦

February 28, 2014 – 6:55 pm | 353 views

ઓખાહરણ-કડવું-૭૦  (રાગ-ઢાળ)
ગરુડ અનિરુધ્ધને શ્રીકૃષ્ણ પાસે લઈ આવે છે
ગરુડ ત્યાંથી પરવર્યો, એક નદી આવી અશેષ;
તેમાં તેણે ચાંચ બોળી, પાણી પીધું વિશેષ.
ત્યાંથી આઘેરો પરવર્યો, જ્યાં ધગધગતા અંગાર;
પાણી પેલું પીધું હતું તે, વાપર્યું તે ઠાર.
ત્યાંથી આઘેરો પરવર્યો, જ્યાં ભૂત ને પ્રેત;
પાંખો મારી પાડિયાં, કીધાં સરવે અચેત.
ત્યાંથી આઘેરો ચાલીઓ, કુંવરને કોટે નાગ;
નાનાને આખા ગળ્યા, મોટાના કર્યા બે ભાગ.
ભલું થજો ભગવાન તમારૂં, પૂરણ પામ્યો આહાર;
કુંવરને …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૯

February 28, 2014 – 6:55 pm | 443 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૯  (રાગ:સારંગ)
શ્રીકૃષ્ણ અનિરુધ્ધની સહારે શિણિતપુરમાં જાય છે
કમળા તો કલ્પાંત કરે છે, હૈડે તે ઊઠી જવાળા જો;
મારો કુંવર કારાગ્રહમાં બાંધીઓ રે, મારાને પાઘડી બાંધતાં ન આવડે રે;
મારો અનિરુધ્ધ નાનેરું બાળ જો. મારો કુંવર…
રૂક્ષ્મણીએ કૃષ્ણ તેડાવિયા રે, તમો સાંભળો દીનાનાથ જો;
મારો બાળક અસુર ઘેર બાંધિયો રે, તે તો કહી નારદજીએ વાત જો.મારો કુંવર…
અનિરૂદ્ધ બોલી નથી જાણ તો રે, તે તો શું જાણે …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૭

February 28, 2014 – 6:54 pm | 456 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૭  (રાગ:બિહાગડો)
અનિરુધ્ધ શામળીયાને સમરે છે
દયા ન આવે દૈત્યપતિને, મહાબળિયા દુરમત્યજી,
બાકરી બાંધી દ્વીજવર સાથે, વેર વધાર્યું સત્યજી. દયા ન આવે…
પાતળિયા પંકજ મુખ પિયુને, નાગપાશના બંધજી,
બાંધી લીધો બળે કરીને, કોમળ રૂપે કંથજી. દયા ન આવે…
ધાજોરે રણધીર શ્રીધર, આપદા પામે નાથજી,
પુત્ર તમારા ઉપર પ્રહાર જ કરે છે, દૈત્યનો સાથજી. દયા ન આવે…
ભારે દળ કૌભાંડે મેલ્યું, વકાર્યો બળિયો વીરજી,
તો એ રણથી નવ ઓસરીઓ, સાગરનું …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૮

February 28, 2014 – 6:53 pm | 429 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૮  (રાગ:ધનાશ્રી)
નારદજી દ્રારકામાં – નારદ-શ્રીકૃષ્ણ વચ્ચે વાર્તાલાપ
શુકદેવ કહે છે પરીક્ષિતને, બાંધ્યો તે જાદવ ઓધજી;
હવે દ્વારિકાની કહું કથા, જાદવજી કરે શોધાશોધજી.
હિંડોળા સહિત કુંવર હરિયો, છોડી ગયું કોઇ દોરીજી;
હાહાકાર થયો પુર મધ્યે, અનિરુદ્ધની થઈ ચોરીજી.
અતિ અતિ આક્રંદ કરે છે, મળ્યું તે વનિતાનું વૃંદજી;
રુકમણિ, રોહિણી, દેવકી, સરવે કરે આક્રંદજી.
જાદવ કહે છે માધવને, શું બેઠા છો સ્વામીજી;
વિચાર કરી વિલંબ ન કીજે, કુળને આવી ખામીજી.
વસુદેવ …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૫

February 28, 2014 – 6:53 pm | 453 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૫  (રાગ:સામગ્રી)
અનિરુધ્ધને કારાગૃહમાં રાખ્યો
બાણે બંન્નેને બાંધિયાં, નૌતમ નર ને નાર;
અનિરુધ્ધ રાખ્યો મુખ આગળે, ગુપ્ત રાખી કુમાર. બાણે બંનેને બાંધિયાં…
ચૌટામાં ચોર જણાવિયો, ઢાંક્યો વ્યભિચાર;
ઓખા છાની મંદિરે મોકલી, રાખ્યો કુળનો તે ભાર. બાણે બંનેને બાંધિયાં..
લક્ષણવંતો હીંડે લહેકાતો, બહેહકાતો આવાસ;
દૈત્યનું બળ તે પુંઠે પળે, ઘેરી હીંડે છે દાસ. બાણે બંનેને બાંધિયાં…
એક પેચ છૂટ્યો પાઘડી તણો, તે આવ્યો પાગ પ્રમાણ;
ચોરે તે મોર જ મારીઓ, …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૬

February 28, 2014 – 6:52 pm | 513 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૬  (રાગ:ધવળ-ધનાશ્રી)
ઓખા અનિરુધ્ધ વચ્ચે વાર્તલાપ
શુકદેવ કહે છે પરીક્ષિતને, તમે સાંભળો કહું એક વાતજી;
કૃષ્ણકુંવરને બાંધી રાખ્યો, ઓખાના ઘરમાંયજી
નાનાં વિધનાં બંધન કીધાં, કાઢી ન શકે શ્વાસજી;
એક એકના મુખ દેખી, દામણાં દેખી થાય છે ઉદાસજી
બાણમતી બાણાસુરની રાણી, જળ ભરે છે ચક્ષુજી;
પુત્રી જમાઈને ભૂખ્યા જાણી, છાનું મોકલેં ભક્ષજી
કષ્ટ દેખી નાથનું ઓખા, નયણે ભરે છે નીરજી;
અનિરુદ્ધ આપબળે કરીને, ઓખાને દે છે ધીરજી.
આદરું તો અસુર કુળને, …

ઓખાહરણ-કડવું-૬૪

February 28, 2014 – 6:52 pm | 446 views

ઓખાહરણ-કડવું-૬૪   (રાગ-ચાલ)
અનિરુદ્ધને કારાગૃહમાં રાખ્યો
ચિત્રલેખા કહે બાઇ શેની રડે છે, તારા કંથની નહિ થાય હાણ;
જઇને હું સમજાવું છું રે, તારા પતિના નહિ લે પ્રાણ.
ચિત્રલેખા આવી ઉભી રહી, જ્યાં પોતાનો તાત;
સાંભળો પિતા વિનંતિ, કહેશો સમજાવી અહીં વાત.
એ છે મોટાનો છોકરો તે, તમે જોઇને છેદજો શીશ;
માથા પર શત્રુ થાશે, હળદર ને જુગદીશ.
એને વડવે બળી પાતાળે ચાંપ્યો, એવા જે એનાં કામ,
વગર વિચારે મારશો તો, …