Headline »

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?

August 23, 2018 – 10:00 am | 1,202 views

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?
* ચિંતા કરવાથી ધટનાઓ પર સારી અસર થતી હોય તો ચિંતા કરી વાજબી ગણાય; પણ ધટનાઓમાં રૂપાંતર ન થતુ હોય તો ચિંતા કરવાને બદલે કાંઈ નક્કર થઈ શકતું હોય તો કરવું પુરુષાર્થ કરતો રહેવો.ચિંતા કરવાથી કોઈ કામ ઊકલતુ નથી; ઊલટુ કામ બગડવાની શક્યતા વધારે રહે છે.

Read the full story »
યુવા જીવનશૈલી

યુવા જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

અન્ય…

અન્ય…

Home » Archive by Author

Articles by Jitendra Ravia

Indian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.

પોતાનું અને પારકુ કોને ગણવું?

March 24, 2014 – 3:43 pm | 392 views

પોતાનું અને પારકુ કોને ગણવું?
* મૃત્યુને કારણે જે કાંઈ આપણી પાસેથી ઝુટાવાઈ જાય તે પારકું અને મૃત્યુ પછી પણ આપણી પાસે રહે તે પોતાનું.
* પોતનું શુ અને પારકુ શુ તે નક્કી કરવું હોય તો શરીરના અને લાગણીના સંબંધો બીજા કોઈ ત્રાજવે તોળવાને બદલે મૃત્યુને ત્રાજવે તોળવા આ સંબંધો જો મૃત્યુની કસોટીએ ટકી રહે તો પોતના ગણાય.એવું બનતું નથી.
– એ રીત …

નરક એટલે શું?

March 23, 2014 – 7:11 pm | 738 views

નરક એટલે શું?
* સુખ અને શાંતિનો અભાવ.
* અન્તઃકરણની દુઃખપુર્ણ અવસ્થા.
* અધઃપતન.
* હીનતમ સ્થિતિ.

કોને સમજાવવા પ્રયત્ન ન કરવો ?

March 20, 2014 – 5:26 pm | 383 views

કોને સમજાવવા પ્રયત્ન ન કરવો ?
* જે પોતાને જ્ઞાની માનતો હોય તેને.
* મૂર્ખને.
* શંકાશીલને.
* ઉપકાર પર અપકાર કરવાની વ્રુતિનું સેવન કરનારને.

કયા ચાર પુરૂષાર્થને મહત્વ અપાય છે ?

March 17, 2014 – 12:41 pm | 410 views

કયા ચાર પુરૂષાર્થને મહત્વ અપાય છે ?
* ધર્મ,અર્થ,કામ અને મોક્ષને.
-ધર્મ અને અર્થ સાધનારૂપ છે.
ધર્મ મોક્ષનું અને અર્થ કામાંનુંમ સાધન છે.
* કામ અને મોક્ષ સાધ્યારૂપ છે
-કામ શરીરનું સાધ્ય છે
-મોક્ષ આત્માનું સાધ્ય છે.

અંધ કોને કહેવાય ?

March 16, 2014 – 4:33 pm | 374 views

અંધ કોને કહેવાય ?
* જે યોગ્ય માર્ગને જોઈ ન શકે.
* સત્યને સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરે.
* પોતાના પૂર્વગ્રહને ચસોચસ પકડી રખે.
* અન્યના હિતનો વિચારના કરે.
* જેના હ્રદયમાં કરુણા નથી તેને.

અહિં જન્મીને જોવા જેવુ શું છે ?

March 14, 2014 – 11:54 am | 336 views

અહિં જન્મીને જોવા જેવુ શું છે ?
* સર્જનની ક્રિયા(મૂળ અને અંત સહિત)
* પરમાત્મા શક્તિની લીલા-લમણ.
* આપણૂં આંતરિક જગત.

નવા પ્રશ્નો ઉભા ન થાય તે સારું શેની કાળજી રાખવી ?

March 13, 2014 – 4:42 pm | 491 views

નવા પ્રશ્નો ઉભા ન થાય તે સારું શેની કાળજી રાખવી ?
* જીભનો વિવેક પુર્વક ઉપયોગ.
* પોતાનો સ્વભાવ પ્રશ્નો ઊભા નથી કરતો તે જોવું.
* સરળ બાબતને ગુંચવાડાવાળી ન બનાવવી.
* સામેથી પ્રશ્નોને આમત્રંણ ન કરવા.
* જાણી જોઈએ પ્રશ્નો ઊભા ન કરવા.
* જુના પ્રશ્ન નવે રુપે તો નથી આવતો ને, તે જોવું.

કઈ વ્યક્તિઓનો વિરોધ કરવો અ વ્યવહારુ ?

March 10, 2014 – 12:23 pm | 342 views

કઈ વ્યક્તિઓનો વિરોધ કરવો અ વ્યવહારુ ?
* ગુણવાન સજજનોનો.
* ડોકટરોનો,વૈધોનો.
* લુચ્ચાલોકોનો.
* સંપત્તિવાનોનો.
* પાલન-પોષણ કરનારનો..

પ્રશ્નો ઉકેલવા શું કરવું જરુરી ?

March 8, 2014 – 5:13 pm | 368 views

પ્રશ્નો ઉકેલવા શું કરવું જરુરી ?
* પ્રુર્વગ્રહ વિના પ્રશ્નોને તપાસવા.
* સામી વ્યક્તિના દષ્ટિકોણનો વિચાર કરવો.
* અન્ય વ્યક્તિઓને કે સંયોગોને દોષ ન આપવો.
* બધા વિકલ્પો વિચારી જોવા.
* નિષ્ણાતની સલાહ લેવી.
* વ્યવહારુ બનવું.
* પ્રશ્નને સમજવા પુરતો સમય લેવો.
* પ્રશ્નની તરફેણમાં અને વિરુધ્ધમાં શું છે તે સમજી લેવું.

પ્રકૃતિ શું છે?

March 7, 2014 – 11:19 am | 616 views

પ્રકૃતિ શું છે?
* ઇચ્છાશક્તિ અને તેના અંતર્ગત ત્રણ ગુણ સહિત ચોવિસ તત્વોનો સમુહ અથવા પરમાત્માની ક્રિયાશક્તિ.
* પ્રગટીકરણનો મૂળ સ્રોત.
* સર્વનું સ્થુલ કારણ.
* પ્રરમાત્માનું પ્રગટ સ્વરુપ.
* પ્રરમાત્માની વિષયો પરત્વેની ગતિ.
* અવ્યક્ત ગર્ભબીજ.
* સર્વ રુપોનું આદિ સ્થાન.

Google Circle
Join my Circle on Google+

Plugin by Social Author Bio