Headline »

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?

August 23, 2018 – 10:00 am | 1,343 views

આપણી આસપાસ બનતી ધટનાઓની ચિંતા કરવી ખરી?
* ચિંતા કરવાથી ધટનાઓ પર સારી અસર થતી હોય તો ચિંતા કરી વાજબી ગણાય; પણ ધટનાઓમાં રૂપાંતર ન થતુ હોય તો ચિંતા કરવાને બદલે કાંઈ નક્કર થઈ શકતું હોય તો કરવું પુરુષાર્થ કરતો રહેવો.ચિંતા કરવાથી કોઈ કામ ઊકલતુ નથી; ઊલટુ કામ બગડવાની શક્યતા વધારે રહે છે.

Read the full story »
યુવા જીવનશૈલી

યુવા જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

અન્ય…

અન્ય…

Home » સ્ત્રી જીવનશૈલી

સ્વાસ્થ વિશે જાણકારી

by on October 27, 2010 – 7:30 am No Comment | 2,260 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

* આમળા અને શેરડીનો રસ ભેગો કરી આપવાથી પેશાબમાં થતી બળતરા દુર થાય છે. તેમજ ઉતરતા પેશાબમાં રાહત થાય છે,

*લીમડાના પાનનો રસ તથા મધ સવારના નરણે કોઠે પીવાથી કમળો મટે છે.

* શેરડીને રાત્રે ઝાકળમાં રાખી સવારે તેને ચુસીને ખાવાથી કમળૉ મટે છે

* લીબુની ચીર પર ખાવાનો સડા નાખીને સવારના પહોરમાં ચુસવાથી કમળો મટે છે.

* ૧૦૦થી૨૦૦ ગ્રામ દહીમાં ૧ થી ૪ ગ્રામ પાપડખાર મેળવીને વહેલી સવારે નરણા કોઠે લેવાથી ત્રણ દિવસમાં કમળો મટે છે

* હિંગને પાણીમાં ધસીને આંખમાં લગાડવાથી કમળો મટે છે.

* ઠંડા પાણીમાં ચીકણી સોપારી ધસી લેપ કરવાથી.નાગોરના પાન વાટી લેપ કરવાથી કે શેકેલા જવનો લોટ અને જેઠીમધનું ચુર્ણ ધીમાં મેળવી લેપ કરવાથી રતવા મટે છે.

* કપુર સ્ફટિકમય,સુગંધી,શ્વેત તરલશીલ પદાર્થ છે.તમાંથી જે રસ ઝરે છે તે

કપુર છે જે પાણીમાં દુબી જાય તે કપુર ઉત્તમ સમજવું.

* કપુર દુર્ગધનાશક છે તેથી મોઢાની,મળની અને આપતવાયુની દુર્ગધ દુર કરે

છે.મુખ શુધ્ધિ માટેની ખદીરાદીમાં તે પડે છે.

* પેટના દુખાવામાં,સ્સ્ફરામાં,આદમાનમાં તે ઉપયોગી છે. તેથી હિગકપુર

વટીમાં તે પડે છે.તે મરડો તથા ઝાડા મટાડે છે તેથી તેની અફીણ સાથેની બનાવટ

કપુર રસ પ્રખ્યાત છે.તેનો કપુરાસવ પણ ઝડાઔલડી,મરડા માટે સારો છે.

* દાઝયા ઉપર તુલસીનો રસ અને કોપરેલ બરાબર હલાવીને લગાડવાથી બળતરા મટે છે.

* દાઝયા ઉપર થોડુ મધ લગાડવાથી ફોલ્લો નહી પડે અને બળતરામાં રાહત થાશે.

* દાઝયા ઉપર તરત જ કોપરેલ અથવા કાચિ બટેટું ધસી લેવુંઆથી ફોલ્લો નહી ઉઠે.

* જવને બાલી તેની ભસ્મને તેલમાં ખરલ કરી દાઝેલા ઉપર લગાડવાથી રૂઝ આવે છે.

ટીબી

* ટી.બી ના રોગીએ લસણની આઠ-દસ કળી ધીમાં ગુલાબી થાય તેરીતે સાંતળી ખાવી જોઈએ.

* ક્ષયના રોગીએ બકરીનું દુધ જ પીવું જોઈએ બકરીનું દુધ,દહી,છાશ,માખણ અને

ધી ક્ષયના રોગી માટે ખુબ સાર છે.

* અરડુસીનો રસ ગળનૉ ઉકાળૉ રોજ નિયમીત પીવાથી ક્ષય કાયમ માટે મટૅ છે.

* સાત લીડીંપીપરને ૨૫૦ ગ્રામ દુધમાં ખુબ ઉકાળવી,એ દુધ પીપર સાથે જ પી

જવાનું.બીજે દિવસે એક પીપર મેળવવી.એમ ૧૧ દિવસ ૧-૧ પીપરુમેરતા જવી. જરૂર

પ્રમાણે દુધ પણ ઉમેરવું ને પછી ૧- ૧ પીપર ધટાડતી જવી. અને ૨૧માં દિવસે

મુલ સ્થિતિમાં આવી જવું આ પ્રયોગથી ક્ષયના રોગીને ખુબ લાભ થાય છે.

 

Websites :
www.rajtechnologies.com (We build websites that make you money)
www.marketdecides.com (We mad a fresh business solutions)
www.jeevanshailee.com (Gujarati Vichar Sangrah)
www.brahmsamaj.org (Connecting Brahmins together )
www.virtualfollow.com ( Twitter - Get More Follows )

Get Articles in your Inbox: