શેનો ત્યાગ કરવાથી સર્વનો ત્યાગ થાય છે?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

શેનો ત્યાગ કરવાથી સર્વનો ત્યાગ થાય છે?

* હું અને મારાપણાનો ત્યાગ કરવાથી.

* મન અથવા ચિતનું વિસ્મરણ કરવાથી.

-મન એજ માયા છે જગતરુપ છે કહો કે મન એ સર્વનું બીજ છે

-મનથી મુક્ત થવા ઉદાશીનતા કેળાવવી,રાગ- વાસનાથી છુટા પડવું અનાસકત થવું.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.