શરીરમાં કાર્યરત મહત્વની શક્તિઓ કઈ ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

શરીરમાં કાર્યરત મહત્વની શક્તિઓ કઈ ?

* વીર્યશક્તિ.

-તેનું પ્રતિક સરસ્વતી છે;સત્વગુણ સાથે આ શક્તિ સંકળાઅયેલી છે

* લોહીશક્તિ.

-તેનું પ્રતિક અંબાજી છે આ શક્તિ રજોગુણ સાથે સંકળાયેલી છે

* મળશક્તિ.

તેનું પ્રતિક મહાકાલી છે અને આ શક્તિ તમોગુણ સાથે સંકળાયેલી છે જીવનના પોષકતત્વોને બચાવી લઈ તે નકામાં તત્વોનું વિસર્જન કરે છે.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.