શરીરને નવ દ્રારની નગરી કહી છે
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

શરીરને નવ દ્રારની નગરી કહી છે

દ્રાર                   તમના નામ

-બે નેત્ર          ખધોત અને આવિર્મુખ

– બે નાક.        નલિની અને નાલિની.

– બે કાન.        દેવહુ અને પિતહુ.

– મુખ.          મુખ્યા.

-લિંગ.           આસુરી.

– ગુદા.         નિવૃતિ.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.