વ્યવહાર કરતી વેળા શું ધ્યાનમાં રાખવું ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

વ્યવહાર કરતી વેળા શું ધ્યાનમાં રાખવું ?

* કશું કાયમી માનીને વ્યવહાર ન કરવો.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.