પરમ તત્વને પામવાના નિશ્ચિત માર્ગ કયા?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

પરમ તત્વને પામવાના નિશ્ચિત માર્ગ કયા?

*અનુભવીનો સંગ કરવો.

* પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાની અંદરના બંધારણ અનુસાર માર્ગ શોધવાનો હોય છેઃ પણ સર્વ સામાન્ય માર્ગ બે પ્રકારના હોય છે

(૧) આત્મસ્મરણનો ઃ

-પોતાનાથી બધુ ભિન્ન છે,આત્માથી અલિપ્ત છે એવું સતત ભાન રાખવાનો,સાક્ષીભાવનો માર્ગ

અથવા

-સર્વ વિકારો સતી જાય તેવો માર્ગ

૨) આત્મવિસ્મરણનોઃ

-ભક્તિનો,ભાવજગતમાં તરબોળ રહેવાનો નમાર્ગ.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.