છેતરપિંડી કોને કહેવાય?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

છેતરપિંડી કોને કહેવાય?

* કપટને.

* હોય કંઈક અને કહેવું કંઈક.

* બતાવવું કંઈક અને આપવું કંઈક.

* બોલવું કંઈક અને આચરવું કંઈક.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.