Headline »

આત્મજ્ઞાન કોને થતું નથી ?

December 26, 2016 – 9:46 pm |

આત્મજ્ઞાન કોને થતું નથી ?
* જેની દષ્ટિમાંથી દેહ અને જગત હટતા નથી તને.

Read the full story »
યુવા જીવનશૈલી

યુવા જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

બિઝનેશ જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

સ્ત્રી જીવનશૈલી

અન્ય…

અન્ય…

Home » આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી

ગઝલગીતા

by on October 27, 2010 – 8:43 am No Comment
[ssba]

ગઝલગીતા

પ્રથમહિ ગુરુકો શીશ નવઊ | હરિચરણોમે ધ્યાન લગાઊ||

ગઝલ સુનાઉ અદ્રુત યાર   | ધારણ દે હો બેડા પાર  ||

અર્જુન કહે સુનો ભગવાના  | અપને રૂપ બતાયે નાના  ||

ઉનકા મૈં કછુ ભેદ ન જાના | કિરપા કર ફિર કહો સુજાના||

જો કોઈ તુમકો નિત  ધ્યાવે| ભક્તિભાવ સે ચિત્ત લગાયે ||

રાત દિવસ તુમરે ગુણ ગાવે |તુમસે દુજા મન નહિ ભાવે ||

તુમરા નામ જપે દિન રાત | ઔર કરે નહિ દુજી બાત  ||

દુજા નિરાકારકો ધ્યાવે  | અક્ષર અલખ અનાદિ બતાવે ||

દિનો ધ્યાન લગાને વાલા | ઉનમે કુણ ઉત્તમ નંદલાલા ||

અર્જુનસે બિલે ભગવાન | સુન પ્યારે કછુ દેકર ધ્યાન  ||

મેરા નામ જપે જપવાવે | નેત્રોંમે પ્રેમાશ્રુ છાવે  ||

મુજ બિનુ ઓર કછુ નહિ ચાવે| રાત-દિવસ મેરા ગુણ ગાવે||

સુનકર મેરા નામોચ્ચાર | ઉઠે રોમ તન બારમ્બાર ||

જિનકા ક્ષણ ટુટે નહિ તાર | ઉનકી શ્રધ્ધા અટલ અપાર ||

મુઝમે જુડકર ધ્યાન લગાવે | ધ્યાન સમય વિહ્યલ હો જાવે ||

કંઠ રુકે બોલા નહિ જાવે |મન બુધિ મેરે માહિ સમાવે ||

લજજા ભય રુ બિસારે માન | અપના રહે ન તનકા જ્ઞાન ||

એસે જો મન ધ્યાન લગાવે | સો યોગિનમે શ્રેષ્ઠ કહાવે ||

જો કોઈ ધ્યાવે નિર્ગુણ રૂપ | પૂર્ણ બ્રહ્મ અરુ અચલ અનૂપ ||

નિરાકાર સબ ભેદ બતાવે | મન બુધ્ધિ જહ થાહ ન પાવે ||

જિસકા કબહુ ન હોવે નાશ | બ્યાપક સબમે જયો આકાશ ||

અટલ અનાદિ આનન્દધન | જાને બિરલા યોગીજન ||

ઐસા કરે નિરન્તર ધ્યાન | સબકો સમઝે એક સમાન ||

મન ઇન્દ્રિય અપને વશ રાખે | વિષયનકે સુખ કબહુ ન ચાખે ||

સબ જીવોકે હિતમે રત | ઐસા ઉનકા સચ્ચા મત ||

વહ ભી મેરે હી કો પાતે | નિશ્ચ્ય પરમા ગતિકો જાતે ||

ફલ દોનોકા એક સમાન | કિન્તુ કઠિન હૈ નિર્ગુણ ધ્યાન ||

જબતક હૈ મનમે અભિમાન | તબતક હોના મુશ્કિલ જ્ઞાન ||

જિનકા હૈ નિર્ગુણમે પ્રેમ | ઉનકા દુર્ધટ સાધન નેમ ||

મન ટિકનેકો નહિ અધાર | ઈસસે સાધન કઠિન અપાર ||

સગુણ બ્રહ્મકા સુગમ ઉપાય | સો મૈ તુઝકો દિયા બતાય ||

યજ્ઞ દાનાદિ કર્મ અપારા |મેરે અર્પણ કર કર સારા ||

અટલ લગાવે મેરા ધ્યાન | સમઝે મુઝકો પ્રાણ સમાન ||

સબ દેનિયાસે તોડે પ્રીત | મિઝકો સમઝે અપના મીત ||

પ્રેમમગ્ન હો અતી અપાર | સમઝે યહ અસાર ||

જિસકા મન નિત મિઝમે યાર |ઉનસે કરતા મૈ અતિ પ્યાર ||

કેવટ બનકર નાવ ચલાઊ| ભવસાગર કે પાર લગાઊ ||

યહ હૈ સબસે ઉત્તમ જ્ઞાન | ઇસસે તુ કર ધ્યાન ||

ફિર હોવેગા મોહિ સમાન | યહ કહના મમ સચ્ચા જાન ||

જો ચાલે ઉસકે અનુસા | વહ ભી હો ભવસાગર પાર ||

 

Websites :
www.rajtechnologies.com (We build websites that make you money)
www.marketdecides.com (We mad a fresh business solutions)
www.jeevanshailee.com (Gujarati Vichar Sangrah)
www.brahmsamaj.org (Connecting Brahmins together )

Get Articles in your Inbox:


 

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.