આત્મ સ્વરુપમાં સ્થિર થવાનું કારણ કયું?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

આત્મ સ્વરુપમાં સ્થિર થવાનું કારણ કયું?

* અનુભવીનો સંગ.

* દઢ વૈરાગ્ય.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.