આંતર-આકાશ ઉડવા માટે કઈ બે પાંખ જરૂરી છે ?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

આંતર-આકાશ ઉડવા માટે કઈ બે પાંખ જરૂરી છે ?

* નિષ્ટા  અને સાચી સમજણની.

* જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી બે પાંખ.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.