અનાશક્ત મનુષ્ય કોને કહેવો?
WhatsAppFacebook0Google+0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0

અનાશક્ત મનુષ્ય કોને કહેવો?

* જેનું શરીર કાર્યરત હોય પણ મન શાંત અને નિશ્ચલ હોય.

* જે જીવનને જેવું છે તેવું સ્વિકારે.

* જે પરિગ્રહોથી મુકત હોય.

* જે સહજ ભાવે મળેલાથી સંતુષ્ટ હોય.

* સુખ-દુખ આદિ દ્રન્દ્રોથી મુકત હોય,રાગ-દ્રેષ રહિત હોય અને સફળતા-નિષ્ફળતા પરત્વે તટસ્થ હોય.

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.